Veelgestelde vragen

Vind hier alle antwoorden op je vragen over het ‘huur nu, koop later’-concept van HappyNest.

Algemeen

Wie zijn de oprichters van HappyNest?

HappyNest is een joint venture van BNP Paribas Fortis en Matexi.

Waarom staan deze bedrijven achter HappyNest?

Als marktleider in hun respectievelijke domein, willen BNP en Matexi de handen in elkaar slaan om te werken aan een nieuwe manier van vastgoed aankopen. En dit met het oog op een meer toegankelijk aanbod, zonder de focus op duurzame en kwalitatieve woningen uit het oog te verliezen. Door de veranderende markt en regelgeving biedt HappyNest een nieuwe opportuniteit om vandaag alsnog eigenaar te worden van je droomwoning, waar dat gisteren niet mogelijk was.

Naar wie richt HappyNest zich?

HappyNest is in het leven geroepen om actief te beantwoorden aan een actuele behoefte om eigenaar te worden van een woning. In een snel veranderende markt en regelgeving, wil HappyNest mensen bereiken die in deze huidige marktsituatie niet het startkapitaal hebben om dit vandaag de dag te verwezenlijken.

Wat is het verschil met huurkoop?

Bij huur-nu-koop-later krijg je een optie om je huurpand te kopen tegen vooraf afgesproken prijs in jaar 5 of 6. De helft van de laatste 4 jaar huur wordt in mindering gebracht van de koopprijs. Bij huurkoop blijf je huren tot dat de som van alle betaalde huurgelden gelijk zijn aan de afgesproken aankoopprijs.

Wat zijn de voordelen van HappyNest?

Je wilt nu kopen, maar je hebt nog niet voldoende eigen middelen of spaargelden. De huurperiode van vijf jaar geeft je extra tijd om te sparen. Daarnaast geniet je van de flexibiliteit om het pand te testen voor je het effectief koopt. Bij aankoop wordt 50% van de huurgelden (van vier jaar huren) in mindering van de aankoopprijs genomen.

Huren laat je ook toe om eventueel op te zeggen als je de buurt niet zo leuk vindt. Je koopt dan niet, maar je kan blijven huren.

Wat zijn de nadelen van HappyNest?

Je hebt geen garanties in verband met het bekomen van een hypothecair krediet in jaar 5 of 6. De regels rond hypothecaire kredieten kunnen verstrengen, rente kan stijgen, … 

Is een concept zoals HappyNest nodig?

Het kopen van een eerste huis wordt steeds moeilijker voor veel kopers door verschillende redenen:
1. Sinds 1995 steeg de gemiddelde huizenprijs met 248%. In 2000 had een 25-jarige ongeveer zeven netto jaarinkomens nodig om een huis te kunnen kopen, in 2017 steeg dit tot dertien netto jaarinkomens.
2. Nieuwe regelgeving: nieuwe regels van de NBB beperken banken in het percentage dat zij kunnen lenen. Bij het aanvragen van een nieuwe hypotheek kunnen de eerste kopers doorgaans slechts tot 90% van de waarde van het pand lenen (bepaalde uitzonderingen zijn toegestaan).
3. Cadeau van ouders: wanneer ze hun kinderen financieel steunen om een huis te kopen, schenken Vlaamse ouders gemiddeld 37.000 euro per kind. 1 van de 5 kopers leent gemiddeld 28.000 euro aan de familie.

Aanbod

Wat als er geen aanbod meer is onder de huur- en aankoop formule?

Er is een wachtlijst. Indien de vraag groot is in een bepaalde regio, zal die regio prioriteit krijgen voor de toekomstige panden.

Welk energieverbruik mag ik in de woning verwachten?

De woningen die via de HappyNest-formule worden aangeboden zijn allemaal voorzien van moderne, gebruiksvriendelijke technieken. Het betreft energiezuinige nieuwbouwwoningen.  Dit betekent dat je ook behoorlijk op je energiefactuur kan besparen.

Kopen

Hoe wordt de koopprijs bepaald?

De koopprijs wordt bepaald op het moment dat het pand in HappyNest portefeuille komt. Deze prijs wordt ook vastgezet vanaf het moment dat het pand op de markt komt.

Is kopen verplicht?

Neen, kopen is optioneel. Je hebt in jaar 5 of 6 de mogelijkheid om het pand te kopen aan de afgesproken prijs bij ondertekening van het huurcontract.

Is er een meerkost als ik uiteindelijk niet koop?

Nee, het niet gebruiken van de koopoptie brengt geen extra kosten met zich mee. Je kunt er dan voor kiezen om het pand te verlaten of te blijven huren. 

Is er een leeftijdsgrens?

Er is geen maximumleeftijd. Wanneer je bij aankoop wilt beroep doen op een hypothecair krediet, weet dan dat een hypothecair krediet aangaan voor 25 jaar na je 40e verjaardag niet evident is. 

Worden alle huurgelden in mindering gebracht?

Neen, 50% van de huurgelden van de vier laatste jaren worden in mindering gebracht van de verkoopprijs.

Wordt de aankoopsom nog verder geïndexeerd?

Neen, de aankoopsom wordt vastgezet vanaf het moment dat het pand op de markt komt. Bij het vaststellen van de aankoopprijs werken we met een vast percentage waarmee de prijs jaarlijks wordt vermeerderd. Je weet dus bij ondertekening van het contract hoeveel je zal betalen wanneer je het huis koopt in de toekomst.

Betaal ik meer dan wanneer ik direct koop?

Omdat je eerst huurt voordat je (eventueel) koopt, kost het meer. Bij aankoop wordt een deel van de betaalde huur in mindering genomen. In vergelijking met de oorspronkelijk vastgestelde prijs zal de waarde van het pand verhoogd zijn.   

Hoe zit het met de zekerheid van een hypothecair krediet?

Hiervoor raadpleeg je best je bank.

Wat zijn de redenen waarom ik zou afzien van mijn optie om te kopen?

 • Je persoonlijke situatie kan veranderen waardoor je niet voldoende kon sparen. 
 • De rente in het jaar waar je koopoptie wil laten gelden is veel hoger, waardoor het hypothecair krediet duurder wordt.
 • De overheid verandert de regels waardoor je nog meer eigen middelen nodig hebt.
 • Je beslist uiteindelijk om het niet te kopen. 
 • De woning en/of ligging bevallen je niet.

Ik beslis niet te kopen, wat gebeurt er met mijn betaalde huurgelden?

De betaalde huurgelden dekken volledig de huur van de periode waarin je in deze woning hebt gewoond. De beslissing om niet te kopen staat los van de huurgelden die je hebt betaald. 

Wat als ik of mijn partner iets overkomt tijdens de huurperiode?

Indien jij of je partner overlijden, zal de overlevende partner het HappyNest contract alleen verder zetten en in jaar 5 of 6 de optie hebben om 50% van de door beiden betaalde huur van de laatste vier jaren, in mindering te brengen van de aankoopprijs. 
Indien beide huurders overlijden, impliceert dit het einde van de huurovereenkomst en blijft het pand in eigendom van HappyNest.

Kan ik de optie overdragen aan iemand anders - bijvoorbeeld mijn kinderen, broer of zus?

In uitzonderlijke gevallen kan dit toegestaan worden, neem daarvoor contact op met HappyNest wanneer je de optie wil lichten.

Kan ik al voor het vijfde jaar beslissen om de optie te lichten?

Neen, je moet minstens 4 jaar huren. Dan pas kan je de optie lichten en de helft van die 4 jaar huurkost in mindering brengen van de aankoopsom.

Vanaf wanneer begint de vijf/zesjarige periode - vanaf de ondertekening van het contract of vanaf het ingaan van de huur? Bijvoorbeeld in het geval waarbij je een overeenkomst tekent voor een pand op plan waarvoor de huur pas binnen zes maanden ingaat.

Je betaalt pas huur vanaf je de woning intrekt.  De aankoopoptie kan gelicht worden, ten vroegste na het betalen van de volle 4 jaar aan huurgelden. Met andere woorden: je kan in jaar 5 of 6 kiezen om je optie te gebruiken.

Huren

Hoe wordt de huurprijs bepaald?

Een marktconforme huurprijs zal op voorhand worden vastgelegd. We behouden wel het recht om deze huurprijs eventueel te indexeren in functie van de gewijzigde situatie. De huurindex is gekoppeld aan de gezondheidsindex en dient om de huurprijs aan te passen aan de inflatie.

Mag ik blijven huren als ik het pand uiteindelijk niet koop?

Je kan het pand verlaten of blijven huren. Het pand wordt verkocht aan een nieuwe eigenaar, deze neemt het huurcontract over conform de huurwetgeving. Indien hij de woning zelf wil betrekken kan hij dat mits een vooropzeg.

Mag ik zelf mijn huurpand aanpassen voor ik koop?

Wat niet voorzien is bij oplevering, kan aangevuld worden. Het gaat meer bepaald over zaken zoals verlichting en gordijnen. Tijdens de huurperiode mogen er geen structurele aanpassingen, verbouwingen gebeuren zonder expliciete schriftelijke goedkeuring van de verhuurder. In het algemeen is het tijdens de huurperiode niet toegestaan om gaten te maken of te boren in de vloerbekleding, plinten, ramen en omlijstingen, deuren en omlijstingen, faience, muurtegels, venstertabletten, ingebouwde kasten en terrasvloer.

Eens je eigenaar bent geworden van het pand, kan je wel verfraaiingswerken uitvoeren.

Hoe wordt bepaald wie aanspraak maakt op een pand?

Wanneer je je solvabiliteit hebt aangetoond, hanteren we het principe van 'wie zich eerst kandidaat stelt, heeft voorrang'.

Aan wie betaal ik huur? Wie is mijn huurbaas? Bij wie kan ik aankloppen in geval van problemen?

De huur betaal je aan HappyNest, bij problemen dien je contact op te nemen met het team van HappyNest via het e-mailadres huurders@happynest.be.

Is mijn huurprijs duurder dan de gemiddelde huurprijs?

De huurprijs wordt marktconform bepaald.

Kan ik beslissen om de huur op te zeggen voor het vijfde of zesde jaar?

Natuurlijk want je huurt volgens het traditionele 3-6-9 principe, maar het stopzetten van de huur impliceert dat je afstand doet van de aankoopoptie. We willen de woning immers aan iemand anders kunnen aanbieden onder dezelfde formule (wat niet mogelijk is wanneer jij ook nog een aankoopoptie hebt).

Mogen enkel de personen die als huurder op de huurovereenkomst staan vermeld het pand aankopen, of kan de precieze verhouding tussen de kopers op een later moment worden geregeld?

In uitzonderlijke gevallen kan dit toegestaan worden, neem daarvoor contact op met HappyNest wanneer je de optie wil lichten.

Mag ik (gedeeltelijk) onderverhuren?

Nee, dit is niet toegelaten.

Mag ik mijn gehuurde woning op Airbnb plaatsen?

Nee, dit is niet toegelaten.

Kan ik op een later moment een mede-huurder en mede-optie houder toevoegen? Heeft dat een impact op onze latere eigendomsverdeling? Wat met de huurwaarborg? En wat met de omgekeerde situatie, kan ik iemand laten schrappen?

 In uitzonderlijke gevallen kan je met ons contact opnemen om dit te bekijken.

Kosten

Is het duurder dan meteen kopen?

Het is logisch dat het meer kost omdat je eerst huurt voordat je koopt. Op het moment van aankoop wordt een deel van de betaalde huur in mindering genomen. In vergelijking met de oorspronkelijk vastgestelde prijs zal de waarde van het pand verhoogd zijn.                                                                                                  

Waarom krijg ik geen simulatie van wat het mij volledig zal kosten?

HappyNest kan een overzicht geven van:

 • de huurprijs;
 • het bedrag van de huuprijs dat je in mindering brengt van de koopprijs;
 • de koopprijs van het pand op het moment dat je je kooprecht wil gebruiken.

Omdat volgende parameters binnen 5 of 6 jaar evolueren, kunnen volgende kosten niet op voorhand gegeven worden:

 • notariskosten;
 • inschrijvingskosten;
 • rente voor je hypothecair krediet;
 • te lenen bedrag en de eigen middelen zullen bepaald worden door de bank.

Praktisch

Hoeveel sleutels mag ik bijmaken?

Je krijgt bij de sleuteloverdracht twee sets sleutels. Je bent vrij om sleutels op eigen kosten te laten bijmaken. De dag dat je beslist om niet verder te huren/verkopen, dien je alle sleutels over te dragen aan de volgende inwoner.

Niet gevonden wat je zocht?

Wil jij weten wanneer HappyNest in jouw buurt beschikbaar is?

Is een huurkoopwoning de sleutel tot jouw woonsucces?